Van & Fourgon

Camping-car & Caravane

Retour

Luifels Schuilplaatsen & Achterklep Tenten

Reserveonderdelen

Retour

Reserveonderdelen

Thule Quickfit EasyLink

Retour

Water

Halsbanden en zegels

Voedselpijpen

Retour

Verlichting

Gloeilamp

Retour

Gloeilamp

Halogeen

Retour

Elektriciteit, verlichting & verlichting

Accessoires zonnepanelen

Pluggen & pods

Stroomgeneratoren

Retour

Stroomgeneratoren

Toebehoren generatoren

Sigarettenaansteker stopcontacten en stekkers

Retour

Onderhoud

Onderhoud van velgen

Retour

Onderhoud van velgen

Borstels

Reinigingsproducten

MATT CHEM-bereik

Ramenreiniger / wasmachine

Retour

Ramenreiniger / wasmachine

Ruitensproeiers

Acryl venster

Glazen ramen

Verven en accessoires

Retour

Buitenkant

Toebehoren satellietantenne

Beluchters ventilatieroosters

Dakkoffers en rekken

Retour

Dakkoffers en rekken

Dakkoffers

Dakdragers

Kofferbakken voor campers

Retour

Kofferbakken voor campers

CARGO Fiamma-systeem

Signalering

Retour

Signalering

Schijven en plaatsteun

Buitenhandgrepen & profielen

Retour

Buitenhandgrepen & profielen

Trekhendels

Riem patronen

Bescherming van de bumpers hangreep

Retour

Bescherming van de bumpers hangreep

Fiat

Peugeot & Citroën

Handgreep

Renault & Opel

VW

Stabilisatoren

Retour

Stabilisatoren

Anti-diefstal stabilisatoren

Retour

Interieuruitrusting

Geluidsisolatie

Anti-insecten muskietennetten

Badkamer

Tafels en accessoires

Retour

Tafels en accessoires

Toebehoren tafels

Tafelpoten

Retour

Olie, vetten & vloeistoffen

Motorolie

Retour

Motorolie

Olie Motul

Behandelingen

Retour

Behandelingen

Behandeling van de motor

Retour

Gereedschap & hulp

Retour

Fietsendrager en motorrekken

Retour

Buiten voortenten

Luifels voor Fiamma-jaloezieën

Retour

Luifels voor Fiamma-jaloezieën

PRIVACY ROOM Fiamma

Retour

Hiking Evasion

Retour

Beveiligings- en antidiefstalapparatuur

Nummerplaten

Meer info over mijn voertuig

Per registratienummer

We hebben

Inloggen
Mijn mandje
flagNL

NL

Van & Busje

Camper & Caravan

+31 204 990 752

lundi au vendredi : de 8h à 19h

le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Filter de resultaten

Sluiten

Filter de resultaten

Resultaten voor :

General terms and conditions of sales for professionals

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000 €.
Geregistreerd bij de RCS van Lille Métropole
Onder het nummer 808.264.154
Met hoofdkantoor op 6 allée Saint Eloi
59118 WAMBRECHIES

VERKOOP TUSSEN PROFESSIONALS OP HET INTERNET

Artikel 1 - Inhoud en werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van de online verkoop van goederen en uitrustingen die door onze vennootschap aan haar professionele klanten worden aangeboden.

Elke bestelling van producten bij onze vennootschap impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en de volledige naleving door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op elk ander document van de klant, en in het bijzonder op alle algemene aankoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door onze vennootschap en tenzij bijzondere voorwaarden schriftelijk door onze vennootschap aan de koper worden toegekend.

Elk ander document dan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en met name catalogi, prospectussen, advertenties, aankondigingen, hebben slechts een informatieve en indicatieve waarde, niet contractueel.

Onze onderneming behoudt zich het recht voor om van bepaalde clausules van deze voorwaarden af te wijken, afhankelijk van de met de klant gevoerde onderhandelingen, door bijzondere verkoopsvoorwaarden vast te stellen.

Artikel 2 - Intellectuele eigendom

Alle technische documenten, producten en foto's die aan onze klanten worden overhandigd, blijven het exclusieve eigendom van onze onderneming, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moeten op haar verzoek aan haar worden teruggezonden.

Onze klanten verbinden zich ertoe van deze documenten geen gebruik te maken dat een inbreuk zou kunnen vormen op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van onze onderneming en verbinden zich ertoe deze documenten niet aan derden door te geven.

In dit opzicht zal de klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks: gebruik maken van om het even welk element van de plannen, schema's, aanbevelingsdocumenten, catalogi, brochures, mededelingen, octrooien, productreferenties, verpakkingsvormen; een volledige of gedeeltelijke reproductie en/of om het even welke aanpassing van deze elementen maken; aan derden alle door onze vennootschap meegedeelde informatie of doorgegeven elementen meedelen.

Artikel 3 - Orders

De klant plaatst een bestelling online, vanuit de online catalogus en met behulp van het formulier op de site.

De klant kiest de gewenste artikelen en voegt ze toe aan zijn mandje, met vermelding van de gewenste hoeveelheid.

Nadat de klant alle gewenste artikelen heeft geselecteerd, krijgt hij toegang tot zijn winkelmandje waar hij de plaats van levering en de leveringswijze kan kiezen. De klant moet dan zijn betalingsmethode kiezen.

Op dit punt moet de klant inloggen of een klantenzone creëren.

Aan het eind van deze stap wordt de klant uitgenodigd om zijn bestelling te valideren. Na deze stap zijn de wijziging of annulering van het winkelmandje en de bestelling niet meer mogelijk.

Na bevestiging van de inhoud van de bestelling, zal de klant deze definitief valideren door betaling.

Om de bestelling te valideren, moet de klant de onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats op de site te klikken.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.

In bepaalde gevallen, met name wanbetaling, onjuist adres of een ander probleem op de rekening van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

De bestelling van dit product zal dan worden geannuleerd en eventueel worden terugbetaald, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Voor vragen over de follow-up van een bestelling moet de klant bellen naar +31 204 990 752 van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur of op de website: roadloisirs.com

Artikel 4 - Elektronische handtekening

Het online verstrekken van de bankgegevens van de klant en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de instemming van de klant en :

- de krachtens de bestelbon verschuldigde bedragen verschuldigd zijn;
- handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichte handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van bankgegevens wordt de klant uitgenodigd om, zodra dit gebruik is vastgesteld, contact op te nemen met +31 204 990 752 van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur of via de website: roadloisirs.com

Artikel 5 - Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie zal ten laatste op het ogenblik van de levering per e-mail worden bevestigd of, indien dit niet mogelijk is, op het door de klant op de bestelbon vermelde adres.

Artikel 6 - Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van onze onderneming worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

Artikel 7 - Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die voorkomen op de website van ons bedrijf en waarvan is aangegeven dat ze door ons bedrijf worden verkocht en verzonden. Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Indien in deze presentatie echter fouten of weglatingen zijn geslopen, kan ons bedrijf daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 8 - Prijs

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs herzien met inachtneming van de schommelingen van de grondstofprijzen tussen de dag van de opstelling van de offerte en de dag van de levering.

Tenzij anders overeengekomen, worden aanvragen voor monsters gefactureerd.

De kosten van verzending, demontage en hermontage zijn voor rekening van de klant. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om voor speciale verpakkingen kosten in rekening te brengen.

De prijzen zijn vermeld in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de validering van de bestelling worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de producten in de online-shop. De betaling van de totale prijs moet worden uitgevoerd op het ogenblik van de bestelling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling.

Voor professionele klanten die door onze onderneming zijn geregistreerd en gevalideerd en die van een BTW-vrijstelling genieten, worden de prijzen exclusief belasting en exclusief verzendingskosten aangegeven.

Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs van de produkten.

Artikel 9 - Wijze van betaling

Volledige betaling dient te geschieden op het moment van aankoop, zonder korting, ook voor artikelen die niet in voorraad zijn en een levertijd vereisen.

Afhankelijk van de bestemming kan de klant betalen per

- per kredietkaart (contant)
- met een PayPal-rekening of met een kredietkaart via PayPal
- via bankoverschrijving (de bestelling wordt gevalideerd na ontvangst van het bedrag op onze bankrekening, de informatie voor de overschrijving is beschikbaar in de e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd)
- met andere betaalmiddelen, afhankelijk van de bestemming.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen en leveringen op te schorten in geval van weigering van betalingsmachtiging van officieel erkende organisaties of in geval van wanbetaling. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is.

In het kader van deze verificatie kan de klant worden verzocht ons bedrijf een kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van adres toe te zenden. De bestelling wordt pas gevalideerd nadat onze onderneming de toegezonden documenten heeft ontvangen en geverifieerd.

Onze online verkoopsite maakt gebruik van het beveiligde 3DSecure-protocol, dat bij elke online betaling garandeert dat de kaart door de werkelijke eigenaar wordt gebruikt.

Artikel 10 - Beschikbaarheid van het product

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product zal de klant zo spoedig mogelijk worden ingelicht en de mogelijkheid hebben zijn bestelling te annuleren. De klant zal dan de keuze hebben om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen uiterlijk 30 dagen, ofwel een omruiling van het product.

Artikel 11 - Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van ons bedrijf.

Overdracht van risico's :

De eigendomsoverdracht vindt pas plaats na de volledige betaling van de prijs door de klant, ongeacht de leveringsdatum.

De overdracht van de risico's van verlies en verslechtering van de producten van de leverancier zal geschieden van zodra de bestelbon door ons bedrijf is aanvaard.

Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe, in geval van betaling na levering, de producten op zijn kosten te verzekeren tegen de risico's van verlies en beschadiging ten gevolge van onvoorziene omstandigheden door middel van een verzekeringspolis ten gunste van onze vennootschap.

Plaats van levering:

De klant heeft de keuze tussen levering in een Relais ® Mondial Point en postkantoor (voor Europees Frankrijk, België, Duitsland, Spanje en Luxemburg) of op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres (de klant wordt verzocht de juistheid van het opgegeven adres te controleren).

Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de klant opnieuw worden verzonden. De klant kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres bekomen door de optie te valideren die hiertoe voorzien is op de bestelbon.

Elke verzending buiten de Europese Economische Ruimte kan extra en variabele douanekosten met zich meebrengen. Ons bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze kosten, die door de klant zullen worden gedragen.

Wijzen van vervoer :

- La Poste
- TNT
- Mondial Relay
- Géodis/Calberson

Indicatieve transporttijden :

Gemiddelde tijd die is waargenomen voor verzendingen van producten in voorraad. In geen geval houdt dit een verbintenis tot levering van onze kant in. Een extra leveringstijd kan door de vervoerder worden geëist zonder dat dit aan ons bedrijf kan worden toegeschreven.

In geval van vertraging kan ons bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook. Bijgevolg kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aard ook.

De transporttijden zijn aangegeven in uren (h) en werkdagen (d). Daarnaast is er een termijn van één dag voor de voorbereiding van de bestelling wanneer de betaling van de klant gevalideerd is.Controle van de percelen

De klant moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, voorzien van zijn handtekening, elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering aangeven (beschadiging, ontbreken van het product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten, ...).

Deze verificatie wordt geacht te zijn geschied zodra de klant of een door hem gemachtigde persoon de afleveringsbon heeft ondertekend.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om, in geval van schade aan de geleverde goederen of tekorten, alle nodige voorbehouden te maken bij de vervoerder.

Elk product dat niet binnen drie (3) dagen na ontvangst door de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging is gereserveerd, overeenkomstig artikel L. 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, waarvan tegelijkertijd een kopie aan ons bedrijf wordt gestuurd, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.

Ontvangst: Onverminderd de maatregelen die de klant moet nemen ten aanzien van de vervoerder, zoals hierboven beschreven, in geval van zichtbare gebreken of tekorten, zal elke klacht, van welke aard ook, betreffende de geleverde producten slechts door onze vennootschap worden aanvaard indien zij schriftelijk, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, wordt ingediend binnen de termijn van drie (3) dagen die hierboven is bepaald. Het is aan de klant om alle bewijzen te leveren voor de realiteit van de vastgestelde gebreken of tekorten. Geen enkel goed mag door de klant worden teruggezonden zonder het uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke akkoord van onze firma, met name verkregen per fax of e-mail. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant. Alleen de door ons bedrijf gekozen vervoerder is gemachtigd de betrokken producten terug te zenden. Wanneer, na controle, een zichtbaar gebrek of tekort effectief wordt vastgesteld door onze vennootschap of haar vertegenwoordiger, kan de klant onze vennootschap enkel verzoeken om de niet-conforme artikelen te vervangen en/of de tekorten aan te vullen op kosten van deze laatste, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of de bestelling kan annuleren. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de door de klant bestelde producten dekt elk zichtbaar gebrek en/of tekort. Elke reservering moet worden bevestigd overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden. De klacht van de klant onder de voorwaarden en volgens de procedures beschreven in dit artikel, schort de betaling door de klant van de betrokken goederen niet op. De verantwoordelijkheid van ons bedrijf kan in geen geval in twijfel worden getrokken voor feiten tijdens het vervoer, vernietiging, beschadiging, verlies of diefstal, zelfs indien de klant de vervoerder heeft gekozen.

Opschorting van leveringen: In geval van niet-betaling van een vervallen factuur, nadat een ingebrekestelling 48 uur zonder gevolg is gebleven, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om alle lopende en/of toekomstige leveringen op te schorten.

Levering tegen contante betaling : Alle bestellingen die onze vennootschap aanvaardt uit te voeren, gebeuren op voorwaarde dat de klant voldoende financiële waarborgen biedt en dat hij de verschuldigde sommen effectief zal betalen op de vervaldag, overeenkomstig de wetgeving. Indien onze vennootschap bovendien ernstige of bijzondere redenen heeft om betalingsmoeilijkheden van de klant te vrezen op de datum van de bestelling of erna, of indien de klant niet dezelfde waarborgen biedt als op de datum van de aanvaarding van de bestelling, kan onze vennootschap de aanvaarding van de bestelling of de voortzetting van de uitvoering ervan afhankelijk stellen van contante betaling of van het stellen van waarborgen door de klant ten gunste van onze vennootschap. In geval de klant weigert contant te betalen, zonder dat deze voldoende waarborg biedt, kan onze vennootschap weigeren de geplaatste bestelling(en) uit te voeren en de betrokken goederen te leveren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop, of op enige schadevergoeding.

Artikel 12 - Ontvangst van autokappen

1 - CONTROLE VAN DE ONTVANGST :

- Onverminderd de hierboven beschreven bepalingen moet de klant zich ervan vergewissen dat hij de bestelde softtop (zoals vermeld op het bestelformulier) binnen 48 uur na ontvangst heeft ontvangen en, in voorkomend geval, binnen dezelfde termijn eventuele klachten bij onze vennootschap heeft ingediend.

Artikelen met lijmresten of sporen van installatie worden niet teruggenomen.

- Bij ontvangst moet de klant de luifel openvouwen en laten rusten bij een temperatuur in de buurt van 20°C.
- Indien de softtop niet dezelfde accessoires heeft als de originele softtop, moet de klant hiermee rekening houden bij de hermontage.
2 - CONTROLE VAN DE TOESTAND VAN DE SLUITINGSHANDVATTEN:

- De klant moet binnen 48 uur na ontvangst controleren of de handgrepen niet gebarsten zijn en eventuele klachten binnen dezelfde termijn aan ons bedrijf melden.

Ter informatie wordt vermeld dat bij de montage van de nieuwe softtop het spannen altijd moeilijk is en een aanzienlijke trekkracht op de handgrepen vereist. Deze tractie zal zeer snel afnemen wanneer de softtop op zijn plaats zit.

3 - ELEKTRISCHE SOFT TOPS :

VOOR DE ONTMANTELING

- De klant moet controleren of het systeem perfect werkt, of het oliepeil bevredigend is en of de accu goed is opgeladen.

VOOR DE VERWIJDERING (softtop verwijderd) :

De klant moet:

- Controleer de werking van de rolbeugel.
- Reinig en smeer alle pennen.
- Verwissel alle elastieken die los zitten.
- Controleer of de verschillende hoepels normaal in de softtopkoffer vouwen wanneer ze niet zijn afgedekt.

Indien nodig, moet de klant alle riemen vervangen.

Doet u dit niet, dan kan er een gat in de softtop ontstaan. In dit geval wordt door ons bedrijf geen garantie gegeven.

Artikel 13 - Montage van soft tops

Bij ontvangst van de autobekleding dient de klant binnen 3 dagen na ontvangst de afmetingen van de ontvangen bekleding te vergelijken met die van de te vervangen bekleding.

Indien er verschillen worden vastgesteld, moet de klant ons bedrijf binnen 3 dagen na de vaststelling hiervan op de hoogte brengen, voordat er een poging wordt ondernomen om het bovenblad te monteren.

Als de verschillen in afmetingen het onmogelijk maken om de luifel te passen, zal ons bedrijf het verzonden product vervangen. Het verzoek om vervanging moet door de klant worden gedaan binnen de in de vorige alinea genoemde termijn van 3 dagen.

Voor de juiste installatie van de softtop is de klant verplicht de staat van de rolbeugels te controleren en zich ervan te vergewissen dat de computer en het hydraulische systeem goed werken in het geval van een elektrisch bediende softtop.

Er kan geen vervanging van de geleverde softtop worden aangevraagd indien het voertuig waarop de softtop moet worden gemonteerd structurele gebreken vertoont waardoor het product niet kan worden gemonteerd.

In geval van een fabricagefout die door ons bedrijf wordt vastgesteld na de installatie van een cabriokap, zijn de volgende voorwaarden van toepassing

- Het serienummer moet op de softtop aanwezig zijn;
- De arbeidsfactuur voor de installatie van de softtop moet aan ons bedrijf worden voorgelegd;
- Het fabricagefout was vóór de installatie niet vast te stellen.

Als aan de criteria is voldaan, wordt maximaal 60 euro (inclusief belasting) per uur betaald voor de arbeid, tot een maximum van 7 uur.

Dit zal worden gecrediteerd op de rekening van de klant en het product zal worden vervangen.

Artikel 14 - Consignatiemateriaal

Wanneer een artikel wordt besteld waarvoor een waarborgsom moet worden betaald, wordt hiervoor automatisch een forfaitair bedrag aan het winkelmandje van de klant toegevoegd.

Om het forfaitaire bedrag terugbetaald te krijgen, moet de klant het oude artikel inleveren.

Het geretourneerde artikel moet volledig en identiek zijn aan het product dat wordt geruild.

Oude materialen die overeenkomen met goederen (dynamo's, startmotoren, transmissies, enz.) waarvoor instructies zijn gefactureerd en die niet binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van levering worden teruggezonden, worden geacht definitief te zijn verkocht.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de producten wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs van de producten door de klant, in hoofdsom en toebehoren, zelfs in geval van toekenning van betalingstermijnen. Elk andersluidend beding, met name opgenomen in de algemene aankoopvoorwaarden, wordt geacht ongeschreven te zijn, overeenkomstig artikel L. 624-16 van het Franse Wetboek van Koophandel.

Bij uitdrukkelijke overeenkomst kan onze vennootschap de rechten die zij aan dit beding van eigendomsvoorbehoud ontleent, voor al haar schuldvorderingen doen gelden op alle producten die zij in het bezit van de klant heeft, waarbij deze laatste conventioneel geacht wordt de onbetaalde producten te zijn, en kan onze vennootschap ze terugnemen of ze vorderen ter compensatie van al haar onbetaalde facturen, onverminderd haar recht om lopende verkopen te beëindigen.

De klant mag zijn onbetaalde producten alleen doorverkopen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, en mag zijn onbetaalde voorraden in geen geval in pand geven of in zekerheid geven. In geval van niet-betaling ziet de klant af van het doorverkopen van zijn voorraden ten belope van het bedrag van de onbetaalde producten.

Evenzo kan onze onderneming eenzijdig, na een ingebrekestelling, een inventaris opmaken of laten opmaken van haar producten die in het bezit zijn van de klant, die zich ertoe verbindt daartoe van meet af aan vrije toegang te verlenen tot haar magazijnen, winkels of andere lokalen, waarbij de identificatie van de producten steeds mogelijk moet zijn.

In geval van opening van een insolventieprocedure of liquidatie van activa worden uitstaande bestellingen automatisch geannuleerd en behoudt onze vennootschap zich het recht voor de voorradige goederen terug te vorderen.

Deze clausule verhindert niet dat het risico van de goederen op de klant overgaat bij aanvaarding van de bestelling.

Vanaf het ogenblik van de levering is de klant de bewaarder en de voogd van de genoemde goederen. In geval van niet-betaling en tenzij de klant verkiest de volledige uitvoering van de verkoop te vragen, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om na ingebrekestelling de verkoop te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen, waarbij de kosten van terugzending ten laste van de klant blijven en de gedane betalingen door onze vennootschap worden verworven als strafbeding.

Artikel 16 - Productgarantie

De klant neemt het goed af in de staat waarin het zich bevindt en ziet af van elk verhaal in geval van een gebrek of tekortkoming ten opzichte van onze vennootschap, ongeacht het nadeel dat dit gebrek of deze tekortkoming hem kan berokkenen.

Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schadevergoeding buiten de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en verbindt zich er in dit opzicht toe het defecte product te vervangen, met uitsluiting van elke schadevergoeding of teruggave van het product en terugbetaling.

Aangezien onze klanten professionals zijn, wordt een latent gebrek gedefinieerd als een fabricagefout in het product die het ongeschikt maakt voor gebruik en die door de klant niet kon worden opgespoord vóór het gebruik. Een ontwerpfout is geen verborgen gebrek en onze klanten worden geacht alle technische informatie met betrekking tot onze producten te hebben ontvangen. In voorkomend geval wordt gepreciseerd dat onze onderneming geen dekking biedt voor schade en slijtage die het gevolg zijn van een speciale, abnormale of niet-standaard aanpassing of montage van haar producten, of die het gevolg zijn van een ongeschikte opslag, gebrekkig onderhoud of het niet opvolgen van onze instructies. De garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van defecte onderdelen.

In ieder geval moeten onze klanten de datum van het begin van het gebruik bewijzen. Onze garantie vervalt automatisch indien de klant ons bedrijf niet binnen 6 maanden na de levering van de goederen in kennis stelt van het vermeende gebrek. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de datum van ontdekking te bewijzen.

Vervanging of reparatie van defecte onderdelen leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.

Onze vennootschap is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verkochte producten aan andere goederen en/of voor immateriële schade zoals verlies van cliënteel, omzetverlies, productieverlies, margeverlies, actie van een derde tegen de klant of veroordeling van deze laatste.

Indirecte schade of exploitatieverliezen kunnen niet worden vergoed, ongeacht de grondslag.

Indien onze vennootschap aansprakelijk wordt bevonden voor de geleverde goederen, zal het maximumbedrag van de schadevergoeding die aan onze klant kan worden betaald, in geen geval hoger zijn dan de prijs die de klant voor de betrokken goederen heeft betaald.

Ons bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet en/of slecht functioneren van de verkochte producten in geval van wederverkoop door onze klanten aan derden.

Hetzelfde geldt voor homologaties: sommige onderdelen, met uitzondering van originele vervangingsonderdelen, zijn niet gehomologeerd op Frans grondgebied. Alle wedstrijdonderdelen, zoals nokkenassen, uitlaten, grote remmen, kits met grote inhoud, zonder dat deze lijst volledig is, moeten op de racebaan worden gebruikt en onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant die zijn eigen klanten moet informeren.

Artikel 17 - Herroepingsrecht

Aangezien de klant een beroepsbeoefenaar is die koopt in het kader en voor de behoeften van zijn beroep, is het niet nodig het herroepingsrecht waarin de consumentenwetgeving voorziet, toe te passen.

Artikel 18 - Overmacht

In geval van een gebeurtenis buiten de wil van onze vennootschap die de uitvoering van de levering verhindert of vertraagt en in het bijzonder in geval van overmacht, gebrek aan grondstoffen, onvoorziene moeilijkheden bij de productie, beperking of stopzetting van de productie, moeilijkheden met onderaannemers of leveranciers, stakingen, economische of politieke verstoring door een gebeurtenis zoals oorlog, embargo, epidemie of transportmoeilijkheden, zullen de leveringstermijnen dienovereenkomstig verlengd worden.

In dat geval heeft onze vennootschap het recht het contract van rechtswege, zonder dat enige gerechtelijke formaliteit moet worden vervuld, op te zeggen bij eenvoudige aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Artikel 19 - Gedeeltelijke niet-validering

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

Artikel 20 - Taal van de overeenkomst

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

Artikel 21 - Bevoegdheid - Toepasselijk recht

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

Elk geschil betreffende de toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en hun interpretatie, de uitvoering ervan en de door onze vennootschap gesloten verkoopscontracten, of de betaling van de prijs, zal worden beslecht voor de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap, ongeacht de plaats van de bestelling, de levering en de betaling en de betalingswijze, en zelfs in geval van garantieberoep of meerdere verweerders.

Elke vraag met betrekking tot de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden alsmede tot de verkopen die zij regelen, welke niet zou worden geregeld door de onderhavige contractuele bepalingen, zal worden beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van elk ander recht.