Van & Fourgon

Camping-car & Caravane

Retour

Luifels Schuilplaatsen & Achterklep Tenten

Reserveonderdelen

Retour

Reserveonderdelen

Thule Quickfit EasyLink

Retour

Water

Halsbanden en zegels

Voedselpijpen

Retour

Verlichting

Gloeilamp

Retour

Gloeilamp

Halogeen

Retour

Elektriciteit, verlichting & verlichting

Accessoires zonnepanelen

Pluggen & pods

Stroomgeneratoren

Retour

Stroomgeneratoren

Toebehoren generatoren

Sigarettenaansteker stopcontacten en stekkers

Retour

Onderhoud

Onderhoud van velgen

Retour

Onderhoud van velgen

Borstels

Reinigingsproducten

MATT CHEM-bereik

Ramenreiniger / wasmachine

Retour

Ramenreiniger / wasmachine

Ruitensproeiers

Acryl venster

Glazen ramen

Verven en accessoires

Retour

Buitenkant

Toebehoren satellietantenne

Beluchters ventilatieroosters

Dakkoffers en rekken

Retour

Dakkoffers en rekken

Dakkoffers

Dakdragers

Kofferbakken voor campers

Retour

Kofferbakken voor campers

CARGO Fiamma-systeem

Signalering

Retour

Signalering

Schijven en plaatsteun

Buitenhandgrepen & profielen

Retour

Buitenhandgrepen & profielen

Trekhendels

Riem patronen

Bescherming van de bumpers hangreep

Retour

Bescherming van de bumpers hangreep

Fiat

Peugeot & Citroën

Handgreep

Renault & Opel

VW

Stabilisatoren

Retour

Stabilisatoren

Anti-diefstal stabilisatoren

Retour

Interieuruitrusting

Geluidsisolatie

Anti-insecten muskietennetten

Badkamer

Tafels en accessoires

Retour

Tafels en accessoires

Toebehoren tafels

Tafelpoten

Retour

Olie, vetten & vloeistoffen

Motorolie

Retour

Motorolie

Olie Motul

Behandelingen

Retour

Behandelingen

Behandeling van de motor

Retour

Gereedschap & hulp

Retour

Fietsendrager en motorrekken

Retour

Buiten voortenten

Luifels voor Fiamma-jaloezieën

Retour

Luifels voor Fiamma-jaloezieën

PRIVACY ROOM Fiamma

Retour

Hiking Evasion

Retour

Beveiligings- en antidiefstalapparatuur

Nummerplaten

Meer info over mijn voertuig

Per registratienummer

We hebben

Inloggen
Mijn mandje
flagNL

NL

Van & Busje

Camper & Caravan

+31 204 990 752

lundi au vendredi : de 8h à 19h

le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Filter de resultaten

Sluiten

Filter de resultaten

Resultaten voor :

Termen en voorwaarden

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000 €.
Geregistreerd bij de RCS van Lille Métropole
Onder het nummer 808.264.154
Met hoofdkantoor op 6 allée Saint Eloi
59118 WAMBRECHIES

VERKOOP TUSSEN PROFESSIONALS OP HET INTERNET

Artikel 1 - Inhoud en werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van de online verkoop van goederen en uitrustingen die door onze vennootschap aan haar professionele klanten worden aangeboden.

Elke bestelling van producten bij onze vennootschap impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en de volledige naleving door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op elk ander document van de klant, en in het bijzonder op alle algemene aankoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door onze vennootschap en tenzij bijzondere voorwaarden schriftelijk door onze vennootschap aan de koper worden toegekend.

Elk ander document dan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en met name catalogi, prospectussen, advertenties, aankondigingen, hebben slechts een informatieve en indicatieve waarde, niet contractueel.

Onze onderneming behoudt zich het recht voor om van bepaalde clausules van deze voorwaarden af te wijken, afhankelijk van de met de klant gevoerde onderhandelingen, door bijzondere verkoopsvoorwaarden vast te stellen.

Artikel 2 - Intellectuele eigendom

Alle technische documenten, producten en foto's die aan onze klanten worden overhandigd, blijven het exclusieve eigendom van onze onderneming, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moeten op haar verzoek aan haar worden teruggezonden.

Onze klanten verbinden zich ertoe van deze documenten geen gebruik te maken dat een inbreuk zou kunnen vormen op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van onze onderneming en verbinden zich ertoe deze documenten niet aan derden door te geven.

In dit opzicht zal de klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks: gebruik maken van om het even welk element van de plannen, schema's, aanbevelingsdocumenten, catalogi, brochures, mededelingen, octrooien, productreferenties, verpakkingsvormen; een volledige of gedeeltelijke reproductie en/of om het even welke aanpassing van deze elementen maken; aan derden alle door onze vennootschap meegedeelde informatie of doorgegeven elementen meedelen.

Artikel 3 - Orders

De klant plaatst een bestelling online, vanuit de online catalogus en met behulp van het formulier op de site.

De klant kiest de gewenste artikelen en voegt ze toe aan zijn mandje, met vermelding van de gewenste hoeveelheid.

Nadat de klant alle gewenste artikelen heeft geselecteerd, krijgt hij toegang tot zijn winkelmandje waar hij de plaats van levering en de leveringswijze kan kiezen. De klant moet dan zijn betalingsmethode kiezen.

Op dit punt moet de klant inloggen of een klantenzone creëren.

Aan het eind van deze stap wordt de klant uitgenodigd om zijn bestelling te valideren. Na deze stap zijn de wijziging of annulering van het winkelmandje en de bestelling niet meer mogelijk.

Na bevestiging van de inhoud van de bestelling, zal de klant deze definitief valideren door betaling.

Om de bestelling te valideren, moet de klant de onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats op de site te klikken.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.

In bepaalde gevallen, met name wanbetaling, onjuist adres of een ander probleem op de rekening van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

De bestelling van dit product zal dan worden geannuleerd en eventueel worden terugbetaald, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Voor vragen over de follow-up van een bestelling moet de klant bellen naar +31 204 990 752 van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur of op de website: roadloisirs.com

Artikel 4 - Elektronische handtekening

Het online verstrekken van de bankgegevens van de klant en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de instemming van de klant en :

- de krachtens de bestelbon verschuldigde bedragen verschuldigd zijn;
- handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichte handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van bankgegevens wordt de klant uitgenodigd om, zodra dit gebruik is vastgesteld, contact op te nemen met +31 204 990 752 van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur of via de website: roadloisirs.com

Nadat de klant alle gewenste artikelen heeft geselecteerd, krijgt hij toegang tot zijn winkelmandje waar hij de plaats van levering en de leveringswijze kan kiezen. De klant moet dan zijn betalingsmethode kiezen.

Op dit punt moet de klant inloggen of een klantenzone creëren.

Aan het eind van deze stap wordt de klant uitgenodigd om zijn bestelling te valideren. Na deze stap zijn de wijziging of annulering van het winkelmandje en de bestelling niet meer mogelijk.

Na bevestiging van de inhoud van de bestelling, zal de klant deze definitief valideren door betaling.

Om de bestelling te valideren, moet de klant, door op de aangegeven plaats op de site te klikken, de onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden, en ten slotte de betalingswijze valideren. De klant moet ook het adres en de leveringswijze kiezen.

De verkoop zal als definitief worden beschouwd:

- nadat ons bedrijf de klant de bevestiging van aanvaarding van de bestelling per e-mail heeft gestuurd;
- en na ontvangst door ons bedrijf van de volledige prijs.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.

In bepaalde gevallen, met name wanbetaling, onjuist adres of een ander probleem op de rekening van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

De bestelling van dit product zal dan worden geannuleerd en eventueel worden terugbetaald, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Voor vragen over de follow-up van een bestelling moet de klant bellen naar +31 204 990 752 van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur of op de website: roadloisirs.com

Artikel 5 - Elektronische handtekening

Het online verstrekken van de bankgegevens van de klant en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de instemming van de klant en :

- de krachtens de bestelbon verschuldigde bedragen verschuldigd zijn;
- handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichte handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van bankgegevens wordt de klant verzocht contact op te nemen met +31 204 990 752 van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur of via de website: roadloisirs.com

Artikel 6 - Bevestiging van de bestelling

Onze onderneming verstrekt de klant een kopie van het contract, op papier ondertekend door de partijen of, met instemming van de klant, op een andere duurzame drager, die de uitdrukkelijke verbintenis van de partijen bevestigt.

Artikel 7 - Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van onze onderneming worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

Artikel 8 - Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke voorkomen op de website van de verkoper en waarvan is aangegeven dat ze door ons bedrijf worden verkocht en verzonden. Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Indien in deze presentatie echter fouten of weglatingen zijn geslopen, kan de verkoper daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 9 - Prijzen

Onze vennootschap behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de validering van de bestelling worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de producten in de online-shop. De betaling van de totale prijs moet worden uitgevoerd op het ogenblik van de bestelling. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling.

Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingesteld of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging in de verkoopprijs van de produkten tot uiting kunnen komen.

Artikel 10 - Wijze van betaling

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, hetgeen betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de klant impliceert.

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de klant, naar keuze, over alle betalingswijzen die door ons bedrijf ter beschikking worden gesteld en die hieronder worden opgesomd. De klant garandeert aan ons

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de klant, naar keuze, over alle betalingswijzen die door ons bedrijf ter beschikking worden gesteld en die hieronder zijn opgesomd. De klant garandeert onze vennootschap dat hij beschikt over de nodige machtigingen om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij de validatie van de bestelbon. Onze vennootschap behoudt zich het recht voor om de verwerking van elke bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per bankkaart door de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is.

In het kader van deze verificatie kan de klant worden verzocht een kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van zijn adres per fax aan de verkoper toe te zenden. De bestelling wordt pas gevalideerd nadat onze onderneming de toegezonden documenten heeft ontvangen en geverifieerd.

De door de klant gedane betalingen worden slechts als definitief beschouwd na effectieve inning van de door onze vennootschap verschuldigde sommen.

Wijze van betaling:

De volledige betaling geschiedt op het ogenblik van de aankoop, zonder korting, ook voor artikelen die niet in voorraad zijn en een leveringstermijn vereisen.

Afhankelijk van de bestemming, kan de klant betalen per :

- per kredietkaart (contant / in 3 of 4 Eenmalige termijnen)
- met een PayPal-rekening of met een kredietkaart via PayPal
- via bankoverschrijving (de bestelling wordt gevalideerd na ontvangst van het bedrag op onze bankrekening, de informatie voor de overschrijving is beschikbaar in de e-mail ter bevestiging van de bestelling die naar de klant wordt gestuurd)

- met andere betaalmiddelen, afhankelijk van de bestemming.
Elk betalingsincident zal leiden tot de annulering van de bestelling, en de mogelijkheid voor de onderneming om volgende bestellingen te weigeren indien er een geschil blijft bestaan met de klant.

Evenzo zal elk vermoeden van fraude met het betaalmiddel leiden tot blokkering van de bestelling en eventueel tot annulering van de bestelling indien de fraude wordt bewezen.

Betalingsveiligheid:

Sommige bestellingen kunnen aan bijkomende controles worden onderworpen. Zo kan de Klant worden verzocht verschillende bewijsstukken over te leggen (identiteitskaart, bewijs van adres, enz.).

De verwerking van de bestelling zal beginnen na ontvangst van de gevraagde documenten. Het niet ontvangen van deze documenten heeft de annulering van de bestelling tot gevolg.

De website www.Mecatechnic.com maakt ook gebruik van het beveiligde 3DSecure-protocol, dat erin bestaat dat bij elke online betaling wordt nagegaan of de kaart door de echte houder ervan wordt gebruikt.

Artikel 11 - Beschikbaarheid van producten - Restituties - Resolutie

Behalve in geval van overmacht of tijdens de periodes van sluiting van de online-shop, die duidelijk worden aangekondigd op de homepage van de site, zijn de leveringstermijnen, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de hieronder aangegeven termijnen. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling zoals vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Voor leveringen in continentaal Frankrijk wordt de leveringstermijn hieronder vermeld.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn moet de klant, alvorens de overeenkomst te annuleren, de verkoper verzoeken de overeenkomst binnen een redelijke extra termijn uit te voeren.

Doet de verkoper dit niet binnen deze nadere termijn, dan kan de klant de overeenkomst vrij opzeggen.

De klant dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager.

Het contract wordt geacht te zijn beëindigd bij ontvangst door ons bedrijf van de brief of het geschrift waarin het bedrijf van deze beëindiging in kennis wordt gesteld, tenzij de beroepsbeoefenaar in de tussentijd heeft gepresteerd.

In dit geval is ons bedrijf bij beëindiging van het contract verplicht de klant alle betaalde bedragen terug te betalen, en wel uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product zal de klant zo spoedig mogelijk worden ingelicht en de mogelijkheid hebben de bestelling te annuleren. De klant zal dan de keuze hebben om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen uiterlijk 14 dagen na zijn betaling, ofwel het product om te ruilen.

Artikel 12 - Leveringsvoorwaarden

Onder "levering" wordt verstaan de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen. Het wordt pas overgemaakt na bevestiging van betaling door de bank van ons bedrijf.

Plaats van levering:

De klant heeft de keuze tussen levering in een Relais ® Mondial Point en postkantoor (voor Europees Frankrijk, België, Duitsland, Spanje en Luxemburg) of op het leveringsadres dat hij bij zijn bestelling heeft opgegeven (de klant wordt verzocht de juistheid van het opgegeven adres te controleren).

Elk pakket dat naar ons bedrijf wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de klant opnieuw worden verzonden. De klant kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres bekomen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Elke verzending buiten de Europese Economische Ruimte kan extra en variabele douanekosten met zich meebrengen. Ons bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze kosten, die door de klant zullen worden gedragen.

Wijzen van vervoer :

- La Poste
- TNT
- Mondial Relay
- Géodis/Calberson

Indicatieve transporttijden :

Gemiddelde tijd die is waargenomen voor verzendingen van producten in voorraad. In geen geval houdt dit een verbintenis tot levering van onze kant in. Een extra leveringstijd kan door de vervoerder worden geëist zonder dat dit aan ons bedrijf kan worden toegeschreven.

In geval van vertraging kan ons bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook. Bijgevolg kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aard ook.

De transporttijden zijn aangegeven in uren (h) en werkdagen (d). Bovendien is er een vertraging van een dag bij de voorbereiding van de bestelling wanneer de betaling van de Klant gevalideerd is.De producten worden geleverd op het door de klant op de bestelbon aangegeven adres. Elk pakket dat naar ons bedrijf wordt teruggestuurd wegens een foutief of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de klant opnieuw worden verzonden. De klant kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres bekomen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Indien de klant afwezig is op de dag van de levering, laat de bezorger een bericht achter in de brievenbus, zodat de klant het pakje kan afhalen op de plaats en op het uur die zijn opgegeven.

Indien bij de levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, moet de klant de staat van de artikelen controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de klant het pakje weigeren en op de leveringsbon een voorbehoud maken (pakje geweigerd wegens opening of beschadiging).

De klant moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van zijn handtekening, elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering aangeven (beschadiging, ontbreken van het product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten...).

Deze verificatie wordt geacht te zijn geschied zodra de klant, of een door hem gemachtigde persoon, de afleveringsbon heeft ondertekend.

De klant moet dan uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het (de) artikel(en) dit voorbehoud per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en een kopie van dit schrijven per fax of per gewone post aan de verkoper sturen op het adres dat in de wettelijke mededelingen op de site is vermeld.

Indien de producten aan de verkoper moeten worden teruggezonden, moet hiervoor binnen 14 dagen na levering een verzoek tot terugzending aan de verkoper worden gericht. Elke claim die na deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. De terugzending van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.).

Artikel 13 - Leveringsfouten

De klant moet de verkoper op de dag van de levering of ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de levering in kennis stellen van elke klacht in verband met een leveringsfout en/of een niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de gegevens op de bestelbon. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, zal worden afgewezen.

De klacht kan worden ingediend, naar keuze van de klant:

- per telefoon: +31 204 990 752 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur.
- op de website roadloisirs.com

Elke klacht die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat onze vennootschap van elke aansprakelijkheid ten aanzien van de klant.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 14 - Materiaal in consignatie

Wanneer een artikel wordt besteld waarvoor een waarborgsom moet worden betaald, wordt hiervoor automatisch een forfaitair bedrag aan het winkelmandje van de klant toegevoegd.

Om het forfaitaire bedrag terugbetaald te krijgen, moet de klant het oude artikel inleveren.

Het geretourneerde artikel moet volledig en identiek zijn aan het product dat wordt geruild.

Oude materialen die overeenkomen met goederen (dynamo's, startmotoren, transmissies, enz.) waarvoor instructies zijn gefactureerd en die niet binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van levering worden teruggezonden, worden geacht definitief te zijn verkocht.

Artikel 15 - Overdracht van risico

Alle risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Artikel 16 - Garanties

Het bedrijf Roadloisirs (6, Allée St Eloi, CS 80002, 59874 WAMBRECHIES Cedex) staat garant voor de conformiteit van de goederen met het contract, waardoor de klant aanspraak kan maken op de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L.217-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht of op de garantie voor gebreken van het verkochte goed in de zin van de artikelen 1641 en volgende.

Wanneer dit uitdrukkelijk is bepaald, geldt voor de verkochte produkten tevens een handelsgarantie die tot doel heeft de conformiteit ervan te waarborgen en de terugbetaling van de aankoopprijs, de vervanging of het herstel van de goederen te verzekeren.

Zij dekt in geen geval gebreken die het gevolg zijn van een abnormaal of foutief gebruik of die het gevolg zijn van een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke kwaliteiten van de producten.

Elke commerciële garantie sluit de toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie van artikel L.217-4 van het wetboek van consumentenrecht en de garantie voor gebreken van het verkochte goed van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek niet uit.

De klant geniet de wettelijke garantie van conformiteit. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze garantie wordt eraan herinnerd dat :

- de klant heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om op te treden;
- de klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht;
- de klant is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de 24 maanden die volgen op de levering van de goederen.

Bovendien wordt eraan herinnerd dat :

- de wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de hierboven aangegeven commerciële garantie;
- de klant kan beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 - Aanvaarding van autotoppen

1 - CONTROLE VAN DE ONTVANGST :

- Onverminderd de hierboven beschreven bepalingen moet de klant zich ervan vergewissen dat hij de bestelde softtop (zoals vermeld op het bestelformulier) binnen 48 uur na ontvangst heeft ontvangen en, in voorkomend geval, binnen dezelfde termijn eventuele klachten bij onze vennootschap heeft ingediend.

Artikelen met lijmresten of sporen van installatie worden niet teruggenomen.

- Bij ontvangst moet de klant de luifel openvouwen en laten rusten bij een temperatuur in de buurt van 20°C.

- Indien de softtop niet dezelfde accessoires heeft als de originele softtop, moet de klant hiermee rekening houden bij de hermontage.

2 - CONTROLE VAN DE TOESTAND VAN DE SLUITINGSHANDVATTEN:

- De klant moet binnen 48 uur na ontvangst controleren of de handgrepen niet gebarsten zijn en eventuele klachten binnen dezelfde termijn aan ons bedrijf melden.

Ter informatie wordt vermeld dat bij de montage van de nieuwe softtop het spannen altijd moeilijk is en een aanzienlijke trekkracht op de handgrepen vereist. Deze tractie zal zeer snel afnemen wanneer de softtop op zijn plaats zit.

3 - ELEKTRISCHE SOFT TOPS :

VOOR DE ONTMANTELING

- De klant moet controleren of het systeem perfect werkt, of het oliepeil bevredigend is en of de accu goed is opgeladen.

VOOR DE VERWIJDERING (softtop verwijderd) :

De klant moet: - Controleer de werking van de rolbeugel.

- Reinig en smeer alle pennen.
- Vervang alle losse elastiekjes.
- Controleer of de afzonderlijke hoepels normaal in de softtopkoffer kunnen worden opgevouwen wanneer ze niet zijn afgedekt.

Indien nodig, moet de klant alle riemen vervangen.

Doet u dit niet, dan kan er een gat in de softtop ontstaan. In dat geval is ons bedrijf geen garantie verschuldigd.

Artikel 18 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwetgeving beschikt de klant over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling, om elk artikel dat hem niet bevalt terug te zenden en zonder boete omruiling of terugbetaling te vragen, met uitzondering van de kosten van terugzending, die ten laste van de klant blijven.

De producten moeten echter in hun originele verpakking en in perfecte staat worden teruggezonden binnen 14 dagen na de kennisgeving aan de verkoper van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten kunnen niet worden geretourneerd.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website www.mecatechnic.com. In dat geval wordt de klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager toegezonden. Elke andere methode van verklaring van uittreding wordt aanvaard. Het moet ondubbelzinnig zijn en de wil tot terugtrekking tot uitdrukking brengen.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de leveringskosten terugbetaald.

De klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

De omwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst door ons bedrijf van de producten die door de klant werden teruggestuurd onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Overeenkomstig artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet worden bestellingen die volgens specificaties van de klant zijn gedaan of duidelijk gepersonaliseerde en uitgesneden artikelen niet teruggenomen of geruild en is het herroepingsrecht niet op deze producten van toepassing.

Artikel 19 - Overmacht

In geval van een gebeurtenis buiten de wil van onze vennootschap die de uitvoering van de levering verhindert of vertraagt en in het bijzonder in geval van overmacht, gebrek aan grondstoffen, onvoorziene moeilijkheden bij de productie, beperking of stopzetting van de productie, moeilijkheden met onderaannemers of leveranciers, stakingen, economische of politieke verstoring door een gebeurtenis zoals oorlog, embargo, epidemie of transportmoeilijkheden, zullen de leveringstermijnen dienovereenkomstig verlengd worden.

In dat geval heeft onze vennootschap het recht het contract van rechtswege, zonder dat enige gerechtelijke formaliteit moet worden vervuld, op te zeggen bij eenvoudige aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

Alle technische documenten, producten en foto's die aan onze klanten worden overhandigd, blijven het exclusieve eigendom van onze onderneming, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moeten op haar verzoek aan haar worden teruggezonden.

Onze klanten verbinden zich ertoe van deze documenten geen gebruik te maken dat een inbreuk zou kunnen vormen op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van onze onderneming en verbinden zich ertoe deze documenten niet aan derden door te geven.

In dit opzicht zal de klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks: gebruik maken van om het even welk element van de plannen, schema's, aanbevelingsdocumenten, catalogi, brochures, mededelingen, octrooien, productreferenties, verpakkingsvormen; een volledige of gedeeltelijke reproductie maken en/of om het even welke aanpassing van deze elementen; aan derden alle door onze vennootschap meegedeelde informatie of doorgegeven elementen meedelen.

Artikel 21 - Bemiddeling

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is Roadloisirs aangesloten bij de bemiddelingsdienst voor e-commerce van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), waarvan de contactgegevens als volgt zijn

FEVAD consumentenbemiddelaar
BP 20015 - 75362 PARIS CEDEX 8 - FRANKRIJK
https://www.mediateurfevad.fr/

Na een voorafgaand schriftelijk verzoek van de consument aan Roadloisirs kan contact worden opgenomen met de Bemiddelingsdienst voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost. Klik hier om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar.

Op Europees niveau biedt de Europese Commissie u een platform voor onlinegeschillenbeslechting. Hier is de link om het te openen

Artikel 22 - Bevoegde rechtsmacht

Alle geschillen waartoe de koop- en verkoopverrichtingen gesloten in toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, zowel betreffende hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun annulering, hun gevolgen en hun uitwerking en die niet in der minne tussen onze vennootschap en de klant konden worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemeen recht.

Voor de bepaling van de bevoegde jurisdictie, kiest onze vennootschap domicilie te 6, Allée St Eloi, CS 80002, 59874 WAMBRECHIES Cedex.

Artikel 23 - Taal van de overeenkomst

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

Artikel 24 - Bescherming van persoonsgegevens

Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op deze site (of "Platform") worden verzameld, zijn de volgende

Openen van een rekening

Bij het aanmaken van een rekening moeten de naam, de voornaam, het e-mailadres en de geboortedatum van de gebruiker worden opgegeven.

Inloggen

Wanneer de gebruiker verbinding maakt met het Platform, registreert het Platform, in het bijzonder, de naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en betalingsgegevens van de gebruiker.

Profiel

Bij het gebruik van de op het Platform aangeboden diensten kan een profiel worden ingevuld, dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten.

Betaling

Bij het betalen voor de producten en diensten aangeboden op het Platform, registreert het Platform financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker.

Communicatie

Wanneer het Platform wordt gebruikt om te communiceren met andere leden, worden gegevens betreffende de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen.

Cookies

Cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te deactiveren via de instellingen van zijn browser.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om de diensten van het Platform te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. Meer specifiek gaat het om de volgende toepassingen:

- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;
- beheer van de werking en optimalisering van het Platform;
- de organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betalingsdiensten;
- verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
- de gebruiker de mogelijkheid te bieden te communiceren met andere gebruikers van het Platform;
- uitvoering van de bijstand aan de gebruikers;
- het personaliseren van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis en de voorkeuren van de gebruiker;
- preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software en beheer van veiligheidsincidenten
- beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
- het verzenden van commerciële en reclame-informatie, overeenkomstig de voorkeuren van de gebruiker.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derde bedrijven

- wanneer de gebruiker gebruik maakt van de betalingsdiensten, voor de uitvoering van deze diensten, staat het Platform in relatie met derde bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft;
- wanneer de gebruiker publiek toegankelijke informatie publiceert in de vrije commentaargebieden van het Platform;
- wanneer de gebruiker een website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;
- wanneer het Platform gebruik maakt van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
- indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorsturen om vorderingen tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;
- indien het Platform betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of curatele, kan het verplicht zijn alle of een deel van zijn activa, met inbegrip van persoonsgegevens, te verkopen of te delen. In dat geval zullen de gebruikers op de hoogte worden gebracht voordat persoonsgegevens aan een derde worden doorgegeven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het Platform implementeert organ